TURVALISUSE NÕUKOGU

Komisjoni esimees:
Tõnis Blank
Rapla maavanem
Liikmed:
Janno Ruus Politsei- ja Piirivalveameti Rapla politseijaoskonna juht
Raul Aarma Päästeameti Lääne päästekeskuse Raplamaa päästepiirkonna juhataja
Eno Hermann Pääste vabatahtlike võrgustiku esindaja, Kehtna Päästeteenistuse pealik
Meelis Pernits Kaitseliidu Rapla maleva pealik
Raido Randmaa Maanteeamet, hooldevaldkonna juht
Marek Saar Keskkonnainspektsiooni Raplamaa büroo juhataja
Ellen Villig Terviseameti Põhja talituse Raplamaa esinduse vaneminspektor
Aavo Lumi Veterinaar- ja Toiduameti Raplamaa Veterinaarkeskuse juhataja
Apo Oja Tööinspektsioon peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal
Hetti Kask Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja
Marek Väljari Eesti Naabrivalve tegevjuht
Aili Laasner SA Raplamaa Haigla ravijuht
Tiit Rahkema Rapla Ettevõtjate Ühingu juhatuse liige
Elari Hiis Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, Rapla maakonna tervisenõukogu esimees
Aare Hindremäe Raplamaa Külade Liidu juhatuse liige
Marge Järvi Raplamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees
Andres Saks Raplamaa koolijuhtide ainesektsiooni esindaja
Terli Teekivi Raplamaa noortekogu president
Adeele Rei Raplamaa noortekogu asepresident
Sirli Arro Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi sekretär
Ülle Laasner Rapla maakonna traumanõukogu esimees

Nõukogu 2016.a. arendusdokument -tegevuskava turvalisuse-kava

2016.a. kokkuvõtte leiad siit: 19-12-ettekanne